Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline 1900 4769
  • sale hà nội 0932 21 29 33
  • SAle hồ Chí Minh 0925 53 54 45
  • Giỏ hàng

Hosting Linux

host linux test
HT-L 1
HT-L 1 Free
HT-L 2
HT-L 3
HT-L 4
HT-L 5
HT- SV
HostL-Tuychon
host linux test
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
600MB
Băng thông
20GB
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
10
My SQL
3
Addon Domain
1
Mailbox theo tên miền
10
46,000 VNĐ
Hàng tháng
HT-L 1
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
600MB
Băng thông
20GB
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
10
My SQL
3
Addon Domain
1
Mailbox theo tên miền
10
Bắt đầu từ
46,000 VNĐ
3 tháng
HT-L 1 Free
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
600MB
Băng thông
20GB
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
10
My SQL
3
Addon Domain
1
Mailbox theo tên miền
10
0 VNĐ
Free
HT-L 2
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
1GB
Băng thông
unlimited
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
unlimited
My SQL
5
Addon Domain
2
Bắt đầu từ
80,000 VNĐ
3 tháng
HT-L 3
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
2GB
Băng thông
unlimited
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
unlimited
My SQL
6
Addon Domain
4
Bắt đầu từ
125,000 VNĐ
3 tháng
HT-L 4
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
3GB
Băng thông
unlimited
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
unlimited
My SQL
7
Addon Domain
5
Bắt đầu từ
165,000 VNĐ
3 tháng
HT-L 5
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
5GB
Băng thông
unlimited
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
unlimited
My SQL
9
Addon Domain
7
Bắt đầu từ
270,000 VNĐ
Hàng tháng
HT- SV
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
300MB
Băng thông
15GB
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
10
Subdomain
10
My SQL
3
Addon Domain
0
Bắt đầu từ
26,000 VNĐ
3 tháng
HostL-Tuychon
0 VNĐ
Hàng tháng


Ngôn ngữ: