Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline 1900 4769
  • sale hà nội 0932 21 29 33
  • SAle hồ Chí Minh 0925 53 54 45
  • Giỏ hàng

Máy chủ ảo VPS

VPS 1
VPS 2
VPS 3
VPS 4
VPS 5
VPS 6
VPS TuyChon
VPS 1
CPU
1 core
RAM
512 MB
HDD
15 GB
Lưu lượng
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1
Hệ thống firewall
Bắt đầu từ
171,000 VNĐ
Hàng tháng
VPS 2
CPU
2 core
RAM
1 GB
HDD
20 GB
Lưu lượng
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1
Hệ thống firewall
Bắt đầu từ
380,000 VNĐ
Hàng tháng
VPS 3
CPU
3 core
RAM
2 GB
HDD
40 GB
Lưu lượng
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1
Hệ thống firewall
Bắt đầu từ
520,000 VNĐ
Hàng tháng
VPS 4
CPU
4 core
RAM
4 GB
HDD
80 GB
Lưu lượng
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1
Hệ thống firewall
Bắt đầu từ
1,000,000 VNĐ
Hàng tháng
VPS 5
CPU
5 core
RAM
6 GB
HDD
120 GB
Lưu lượng
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1
Hệ thống firewall
Bắt đầu từ
1,350,000 VNĐ
Hàng tháng
VPS 6
CPU
5 core
RAM
8 GB
HDD
160 GB
Lưu lượng
Không giới hạn
Địa chỉ IP
1
Hệ thống firewall
Bắt đầu từ
2,100,000 VNĐ
Hàng tháng
VPS TuyChon
0 VNĐ
Hàng tháng


Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: