Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline 1900 4769
  • sale hà nội 0932 21 29 33
  • SAle hồ Chí Minh 0925 53 54 45
  • Giỏ hàng

Máy chủ riêng

DED 1
DED 2
DED 3
DED 4
DED 5
DED 6
DED TuyChon
DED 1
CPU
1 x E3-1220
HDD
1x 1TB
Ram
4 GB
Băng thông trong nước
100 Mb
Băng thông quốc tế
4 Mb
IP
01
Lưu lượng thôn tin
Không giới hạn
Bắt đầu từ
2,300,000 VNĐ
3 tháng
DED 2
CPU
1 x E3-1230
HDD
1x 1TB
Ram
4 GB
Băng thông trong nước
100 Mb
Băng thông quốc tế
4 Mb
IP
01
Lưu lượng thôn tin
Không giới hạn
Bắt đầu từ
2,500,000 VNĐ
3 tháng
DED 3
CPU
1 x E5-2609
HDD
1x 1TB
Ram
8 GB
Băng thông trong nước
100 Mb
Băng thông quốc tế
4 Mb
IP
01
Lưu lượng thôn tin
Không giới hạn
Bắt đầu từ
3,000,000 VNĐ
3 tháng
DED 4
CPU
1 x E5-2620
HDD
1x 1TB
Ram
8 GB
Băng thông trong nước
100 Mb
Băng thông quốc tế
4 Mb
IP
01
Lưu lượng thôn tin
Không giới hạn
Bắt đầu từ
3,200,000 VNĐ
3 tháng
DED 5
CPU
1 x E5-2609
HDD
2X300 SAS
Ram
8 GB
Băng thông trong nước
100 Mb
Băng thông quốc tế
4 Mb
IP
01 + 01
Lưu lượng thôn tin
Không giới hạn
Bắt đầu từ
3,600,000 VNĐ
3 tháng
DED 6
CPU
1 x E5-2620
HDD
1x 1TB
Ram
8 GB
Băng thông trong nước
100 Mb
Băng thông quốc tế
4 Mb
IP
01+01
Lưu lượng thôn tin
Không giới hạn
Bắt đầu từ
3,850,000 VNĐ
3 tháng
DED TuyChon
0 VNĐ
Hàng tháng


Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: