Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline 1900 4769
  • sale hà nội 0932 21 29 33
  • SAle hồ Chí Minh 0925 53 54 45
  • Giỏ hàng

Chỗ đặt máy chủ

Colo1
Colo2
Colo3
Colo4
Colo TuyChon
Colo1
Chuẩn không gian
1U
Công suất điện
400W
Lưu lượng thông tin
Không giới hạn
Băng thông trong nước
50Mbps
Băng thông quốc tế
4Mbps
Cổng cắm mạng
100Mbps
Điện máy nổ dự phòng
UPS
IP address
1IP
Hỗ trợ kĩ thuật
24/24
Bắt đầu từ
1,600,000 VNĐ
3 tháng
Colo2
Chuẩn không gian
1U
Công suất điện
400W
Lưu lượng thông tin
Không giới hạn
Băng thông trong nước
100Mbps
Băng thông quốc tế
6Mbps
Cổng cắm mạng
100Mbps
Điện máy nổ dự phòng
UPS
IP address
1IP
Hỗ trợ kĩ thuật
24/24
Bắt đầu từ
2,200,000 VNĐ
3 tháng
Colo3
Chuẩn không gian
1U
Công suất điện
400W
Lưu lượng thông tin
Không giới hạn
Băng thông trong nước
200Mbps
Băng thông quốc tế
10Mbps
Cổng cắm mạng
1GB
Điện máy nổ dự phòng
UPS
IP address
1IP
Hỗ trợ kĩ thuật
24/24
Bắt đầu từ
3,300,000 VNĐ
3 tháng
Colo4
Chuẩn không gian
1U
Công suất điện
400W
Lưu lượng thông tin
Không giới hạn
Băng thông trong nước
300Mbps
Băng thông quốc tế
15Mbps
Cổng cắm mạng
1GB
Điện máy nổ dự phòng
UPS
IP address
1IP
Hỗ trợ kĩ thuật
24/24
4,500,000 VNĐ
3 tháng
Colo TuyChon
0 VNĐ
Hàng tháng


Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: