Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline 1900 4769
  • sale hà nội 0932 21 29 33
  • SAle hồ Chí Minh 0925 53 54 45
  • Giỏ hàng

Hosting Windows

HT-W 1
HT-W 2
HT-W 3
HT-W 4
HT-W 5
HT-W SV
HostW-Tuychon
HT-W 1
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
600MB
Băng thông
20 GB
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
unlimited
My SQL
3
Ms SQL
1
Addon Domain
1
Bắt đầu từ
60,000 VNĐ
3 tháng
HT-W 2
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
1 GB
Băng thông
unlimited
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
unlimited
My SQL
5
Ms SQL
1
Addon Domain
2
Bắt đầu từ
95,000 VNĐ
3 tháng
HT-W 3
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
2 GB
Băng thông
unlimited
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
unlimited
My SQL
10
Ms SQL
1
Addon Domain
4
Bắt đầu từ
140,000 VNĐ
3 tháng
HT-W 4
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
3 GB
Băng thông
unlimited
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
unlimited
My SQL
15
Ms SQL
1
Addon Domain
5
Bắt đầu từ
195,000 VNĐ
3 tháng
HT-W 5
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
5 GB
Băng thông
unlimited
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
unlimited
Subdomain
unlimited
My SQL
20
Ms SQL
1
Addon Domain
7
Bắt đầu từ
280,000 VNĐ
Hàng tháng
HT-W SV
Phí cài đặt
Miễn phí
Lưu trữ
300MB
Băng thông
15 GB
Tài khoản FTP
unlimited
Email account
10
Subdomain
10
My SQL
1
Ms SQL
0
Addon Domain
0
Bắt đầu từ
30,000 VNĐ
3 tháng
HostW-Tuychon
0 VNĐ
Hàng tháng


Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: