Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline 1900 4769
  • sale hà nội 0932 21 29 33
  • SAle hồ Chí Minh 0925 53 54 45
  • Giỏ hàng

Tủ Rack

RACK OFFLINE 1
Rack Online 1
RACK OFFLINE 1
Chuẩn không gian
21U
2,000,000 VNĐ
Hàng tháng
Rack Online 1
0 VNĐ
Hàng tháng


Ngôn ngữ: