Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline 1900 4769
  • sale hà nội 0932 21 29 33
  • SAle hồ Chí Minh 0925 53 54 45
  • Giỏ hàng

Nhiều tên miền | Chuyển quản lý nhiều tên miền

Hãy bắt đầu sử dụng hosting tại HTS bằng cách nhập tên miền quý khách cần đăng ký, chuyển về hoặc chỉ đơn giản là sử dụng mình dịch vụ hosting...


Xin vui lòng nhập các ký tự bạn nhìn thấy trong hình dưới đây vào hộp văn bản được cung cấp. Điều này là cần thiết để ngăn chặn gửi tự động.

TLD Năm Đăng ký mới Chuyển quản lý Gia hạn
vn 1 757,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
com.vn 1 625,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
net.vn 1 625,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
biz.vn 1 625,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
edu.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
gov.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
org.vn 1 407,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
ac.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
info.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
pro.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
name.vn 1 74,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
com 1 319,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
net 1 418,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
org 1 407,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
biz 1 418,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
info 1 374,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
mobi 1 561,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
eu 1 319,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
asia 1 638,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
me 1 520,000 VNĐ 0 VNĐ 520,000 VNĐ
us 1 240,000 VNĐ 0 VNĐ 240,000 VNĐ
tv 1 1,050,000 VNĐ 0 VNĐ 1,050,000 VNĐ
ws 1 640,000 VNĐ 0 VNĐ 640,000 VNĐ
name 1 240,000 VNĐ 0 VNĐ 240,000 VNĐ

Tiền tệ:Ngôn ngữ: