Công ty CP Dịch vụ HTS Việt Nam

  • hotline 1900 4769
  • sale hà nội 0932 21 29 33
  • SAle hồ Chí Minh 0925 53 54 45
  • Giỏ hàng

Một tên miền | Nhiều tên miền

Quý khách có thể chuyển quản lý cùng lúc nhiều tên miền sang Solutions Network để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất, vui lòng nhập mỗi tên miền một dòng - không cần nhập www. hoặc http:// ở phía trước.


Xin vui lòng nhập các ký tự bạn nhìn thấy trong hình dưới đây vào hộp văn bản được cung cấp. Điều này là cần thiết để ngăn chặn gửi tự động.

TLD Năm Đăng ký mới Chuyển quản lý Gia hạn
vn 1 757,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
com.vn 1 625,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
net.vn 1 625,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
biz.vn 1 625,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
edu.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
gov.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
org.vn 1 407,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
ac.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
info.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
pro.vn 1 393,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
name.vn 1 74,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
com 1 319,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
net 1 418,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
org 1 407,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
biz 1 418,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
info 1 374,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
mobi 1 561,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
eu 1 319,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
asia 1 638,000 VNĐ 0 VNĐ N/A
me 1 520,000 VNĐ 0 VNĐ 520,000 VNĐ
us 1 240,000 VNĐ 0 VNĐ 240,000 VNĐ
tv 1 1,050,000 VNĐ 0 VNĐ 1,050,000 VNĐ
ws 1 640,000 VNĐ 0 VNĐ 640,000 VNĐ
name 1 240,000 VNĐ 0 VNĐ 240,000 VNĐ

Tiền tệ:Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: